© Sterpoelier van der Lingen 2018
Maar wat is Gildehoen Kip?
Vanaf Oktober Verkopen wij Gildehoen Kip!
De Gildehoen is een duurzaam stukje vlees voor de consument die bewust voor beter
voedsel kiest. Met de Gildehoen koopt u een puur Hollands product, gezond en zeer
smaakvol. Iets duurder maar toch vriendelijk geprijsd. En ook nog is minder milieu
belastend & antibiotica vrij!
Wat zijn de leefomstandigheden van een Gildehoen kip?
De Gildehoen groeit op in een stal met stro en daglicht. Het sterke Hubbard ras leeft langer
en groeit op met een normaal dag– en nachtritme d.m.v. natuurlijk licht. De kippen hebben
24 uur per dag water en voedsel tot hun beschikking. Om het scharrelen te bevorderen
wordt 2x per dag voer uitgestrooid in de stallen. Door de lagere bezetting in de stallen,
slechts 2/3 van de reguliere pluimveehouderij, en door de beschikking van scharrel– en
speelmateriaal worden de dieren plezierig groot.
De pluimveehouders merken dat dit een prettige manier is om de kippen groot zien te
worden, ze zijn levendig, gezond en er is nauwelijks uitval. De slachtleeftijd van de
Gildehoen is 49 dagen(regulier 35 dagen).